کتابخانه مرجع مرکز نشر دانشگاهی افتتاح شد

_x000D_

کتابخانه مرجع مرکز نشر دانشگاهی در ساختمان شماره یک مرکز نشر واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه دهم، پلاک ۵۰ افتتاح شد. کتابخانه مرجع مرکز نشر با ۸۵۰ عنوان کتاب به بهره برداری رسیده است. این مجموعه کتابها در موضوعات:

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

علوم انسانی  
  علوم سیاسی
  علوم اجتماعی
  دایره المعارف
  تاریخ
  ادبیات
  اقتصاد
  باستان‌شناسی
  زبانشناسی

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

۲. فرهنگها، واژه نامه ها و واژگانها

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

فرهنگها  
  فرهنگ اصلاحات عامیانه خودرو
  فرهنگ فارسی زانسو
  فرهنگ فشرده شیمی و مهندسی شیمی
واژه‌نامه‌ها  
  واژه‌نامه الکترونیک (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژه‌نامه باستان شناسی (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  _x000D_

واژه نامه تاریخ فلسفه در اسلام (انگلیسی-فارسی)

_x000D_

  واژه‌نامه تربیت بدنی (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژه نامه دریانوردی (انگلیسی-فارسی)
  واژه‌نامه راه آهن (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژه‌نامه بهداشت (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژه‌نامه ریاضی و آمار (انگلیسی-فارسی/ فارسی- انگلیسی)
  واژه‌نامه ژئوفیزیک و هواشناسی (انگلیسی-فارسی/فارسی-انگلیسی)
  واژه‌نامه شیمی
  واژه‌نامه علوم زمین
  واژه‌نامه علوم و تکنولوژی (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژه‌نامه فیزیک (انگلیسی فارسی/ فارسی-انگلیسی)
واژگانها  
  واژگان اقتصاد (انگلیسی-فارسی / فارسی-انگلیسی)
  واژ گان دامپزشکی (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژ گان زمین شناسی
  واژگان زیست شناسی (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژگان شیمی و مهندسی شیمی (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژگان کشاورزی (انکلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژگان متالورژی (مواد) (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژگان مهندسی صنایع (انگلیسی-فارسی/ فارسی- انگلیسی)
  واژگان مهندسی عمران (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژگان مهندسی معدن (انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)
  واژگان مهندسی مکانیک(انگلیسی-فارسی/ فارسی-انگلیسی)

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

علوم پایه  
  فیزیک
  شیمی
  ریاضی
  فنی و مهندسی
  کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

   است و در آینده نزدیک به تعداد عناوین آن افزوده خواهد شد. همکاران مرکز نشر می توانند با عضویت در این کتابخانه از این کتابها استفاده نمایند.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

انعکاس خبر در خبرگزاریها                 نام خبرگزاری
خبرگزاری ایبنا  خبر شماره ۱

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *