کتاب «اصول لیزر» منتشر شد

  

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

اصول لیزر

_x000D_

اوراسیو سوولتو

_x000D_

ترجمۀ اکبر حریری

_x000D_

۱۳۹۰، ۸۰۸ ص، وزیری-شمیز

_x000D_

شابک: ۷-۱۴۰۸-۰۱-۹۶۴-۹۷۸

_x000D_

۱۷۵۰۰ تومان

_x000D_

 لیزر …. از اعجازآمیزترین موهبتهای طبیعت است که برای مصارف گوناگون سودمند است. در دوران تمدن یونان-روم  لیزر بخوبی شناخته شده و مشهور بود. گیاهی خودرو بود که در ناحیۀ وسیعی در اطراف سیرن می‌رویید و به علت خواص اعجازگرش آن را هدیه‌ای از جانب خداوند می‌دانستند. اما هدف از نگارش این کتاب معرفی اصول لیزر با استفاده از نظریه‌های مقدماتی مکانیک کوانتومی و الکترومغناطیس است.

_x000D_

     ویرایش چهارم کتاب  اصول لیزر نه‌تنها بازبینی ویرایش پیشین است، بلکه آنچنان به‌روز شده و گسترش یافته است که اساساً به‌منزلۀ کتابی جدید تلقی می‌شود. ولی، هدف اصلی کتاب که همان توصیف وسیع و منسجم رفتار لیزر در ساده‌ترین سطح و سازگار با فهم فیزیکی صحیح است کاملاً محفوظ مانده است.

_x000D_

     این کتاب مجموعۀ مفیدی در زمینۀ نظریۀ لیزر و کاربرد آن برای دانشجویان سال آخر دورۀ کارشناسی یا سال اول کارشناسی ارشد یا کتاب مرجع است که بخوبی سازماندهی شده و خواندن آن ساده است.

_x000D_

     این کتاب شامل دوازده فصل با عنوانهای درپی‌آمده است: مفاهیم مقدماتی؛ برهم‌کنش تابش با اتمها و یونها؛ ترازهای انرژی، گذارهای تابشی و غیرتابشی در مولکولها و نیمرساناها؛ پرتو و انتشار موج از محیط  اپتیکی؛ تشدیدگرهای اپتیکی انفعالی؛ فرایندهای دمش؛ رفتار لیزر پیوسته‌موج؛ رفتارگذرای لیزر؛ لیزرهای حالت جامد، رزینه‌ای، و نیمرسانا؛ لیزرهای گازی، شیمیایی، الکترون آزاد و پرتو x؛ ویژگیهای باریکه‌های لیزر؛ و تبدیل باریکۀ لیزر: انتشار، تقویت، تبدیل بسامد، تراکم تپ، و انبساط تپ. پیشگفتار ابتدای کتاب و پیوستها، پاسخ به مسائل انتخابی، واژه‌نامه، و نمایۀ پایان کتاب به غنای آن می‌افزاید.

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *