گروه فنی و مهندسی

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

حوزة فني و مهندسي مركز نشر دانشگاهي متشكل از گروههاي برق، عمران، مكانيك، متالورژي و مواد، صنايع، معدن، نساجي و ديگر رشته‌هاي مهندسي است. گفتني است مهندسي شيمي همراه با گروه شيمي فعاليت مي‌كند. در آغاز تأسيس مركز نشر دانشگاهي هريك از اين گروهها مستقل بودند و نزديك به ١٠٠٠ پيشنهاد مختلف براي ترجمه در كل بررسي شد كه براي بخشي از آنها حكم ترجمه صادر و تعدادي ويرايش و چاپ شد._x000D_

در سال ١٣٦٦، براي هماهنگي بيشتر، اين گروهها ادغام شدند و حوزة فني و مهندسي به سرپرستي مهندس علي كافي شكل گرفت. در هريك از رشته‌هاي مهندسي، شوراي مشاوراني از استادان دانشگاهها تشكيل شد، به گونه‌اي كه در اين شوراها براي هر گروه برنامه‌ريزي لازم به عمل آمد و كتابهاي پيشنهادي نيز در آنجا بررسي شد. همچنين عده‌اي از ويراستاران زبده ويرايش كتابهاي اين بخش را عهده‌دار شدند. گفتني است بيشترين كتابهاي منتشرشده در مركز نشر دانشگاهي پس از تشكيل حوزة فني و مهندسي به چاپ رسيده است.

_x000D_

علاوه بر اين، هريك از گروههاي مهندسي، در كنار ترجمه و تأليف و ويرايش، به كار واژه‌گزيني نيز پرداختند كه حاصل اين كار مورد استفادة مؤلفان، مترجمان و ويراستاران مراكز دانشگاهي قرار گرفت. همچنين، گروههاي واژةگزيني به تدوين واژگان نيز پرداختند كه واژگان برق، واژگان عمران، واژگان مكانيك، واژگان صنايع، واژگان مواد و واژگان معدن از آن جمله است.

_x000D_

تعداد كتابهاي منتشرشدة حوزة فني و مهندسي براساس تنوع رشته‌ها عبارت است از: برق ٩٩ عنوان، عمران ٢٥ عنوان، مكانيك ٣٩ عنوان، مواد ٢٥ عنوان، صنايع ٩ عنوان، معدن ٤ عنوان، نساجي ٢ عنوان و معماري ١١ عنوان. هم‌اكنون ١٧ عنوان كتاب نيز در حوزة فني و مهندسي در مراحل مختلف آماده‌سازي دردست اقدام است.

_x000D_

در سال ١٣٨٤ پس از تغيير مديريت مركز نشر دانشگاهي و بر اساس مقررات جديد، هر گروه متشكل از اعضاي شوراي تخصصي شده است. همچنين از خرداد ١٣٩٠ دكتر فيروز بختياري‌نژاد مديريت حوزة فني و مهندسي را بر عهده دارند.

_x000D_

 

_x000D_
_x000D_


_x000D_

کتابها

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *