یگانه منجی عالم بشریت

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

     
     
     

_x000D_

 

_x000D_

جمعه یعنى یک غزل دلواپسى *** جمعه یعنى گریه هاى بى کسى

_x000D_

جمعه یعنى روح سبز انتظار *** جمعه یعنى لحظه هاى بى قرار

_x000D_

بى قرار بى قراریهاى آب *** جمعه یعنى انتظار آفتاب

_x000D_

جمعه یعنى ندبه اى در هجر دوست *** جمعه خود ندبه گر دیدار اوست

_x000D_

جمعه یعنى لاله ها دلخون شوند *** از غم او بیدها مجنون شوند

_x000D_

جمعه یعنى یک کویر بى قرار *** از عطش سرخ و دلش در انتظار

_x000D_

انتظار قطره اى باران عشق *** تا فرو شوید غم هجران عشق

_x000D_

جمعه یعنى بغض بى رنگ غزل*** هق هق بارانى چنگ غزل

_x000D_

زخمه اى از جنس غم بر تار دل *** تا فرو شوید غم هجران دل

_x000D_

جمعه یعنى روح سبز انتظار *** جمعه یعنى لحظه هاى بى قرار

_x000D_

بى قرار بى قراریهاى آب ** *جمعه یعنى انتظار آفتاب

_x000D_

لحظه لحظه بوى ظهور مى آید *** عطر ناب گل حضور مى آید

_x000D_

سبز مردى از قبیله عشق *** ساده و سبز و صبور مى آید

_x000D_


_x000D_

حضرت حجّه بن الحسن ( عجّل ا… تعالي فرجه شريف ) در پگاه روز جمعه ۱۵ شعبان المعظّم ۲۵۵ هجري، در سامراء به گونه اي که هرگز احدي از دشمنان آگاه نشود ، در خاندان عصمت و طهارت و در دودمان امامت ديده به جهان گشودند. ايشان همچون پدران بزرگوارشان پاک و پاکيزه و نظيف به دنيا آمدند و آنگاه با هفت عضو به سجده افتادند و خداي را سجده نمودند.

_x000D_

      حضرت حکيمه خاتون – عمه امام (عليه السّلام) – نوزاد را بغل کردند و به پيشگاه پدر تقديم نمودند. حضرت حکيمه خاتون مشاهده نمودند که با خطي از نور روي بازوي مبارک نوزاد نوشته شده « جاءَ الحقُّ و زَهَقَ الباطِلُ » که با انقلاب جهاني اين مُنجي کاخ هاي ظلم و استبداد ويران و حکومت واحد جهاني براساس عدالت و آزادي بنيان نهاده خواهد شد و بسيار طبيعي بود که در ادامه نور روي بازوي گرامي اش چنين نوشته بود : « وَ تَمَّت کلِمَه رَبِّکَ صِدقاً و عَدلاً » که وعده هاي الهي با تولّد ايشان تحقق يافته و نويدهاي انبياء به دست آن حضرت انجام خواهد پذيرفت.

_x000D_

        در ميان احاديث و سخنان پيامبر گرامي اسلام (صلّي ا… عليه و آله و سلّم) و ائمّه معصومين (عليهم السّلام) نشانه هاي پيش از ظهور حضرت حجّه (عجّل ا… تعالي فرجه شريف) و وقايع و نشانه هاي پس از ظهور ايشان بسيار بيان گرديده است.

_x000D_

        نشانه ها يکي پس از ديگري ظاهر مي شود ؛ برخي از آنها در زمان ما تحقق يافته و برخي ديگر در زمان نياکان ما محقق شده است. برخي از اين نشانه ها قطعي و ترديد ناپذير است و برخي ديگر مشروط. برخي از آنها عام است و برخي ديگر خاص. برخي از آنها به تفصيل بيان شده و برخي ديگر به اجمال. اين نشانه ها را همگان مي بينند، ولي؛ اين ويژگيها را همگان تشخيص نمي دهند و احياناً برخي از آنها به يک شرطي متوقف است که اگر تأخيري در آن شرط روي دهد، آن نيز تا روزي که خدا بخواهد به تأخير مي افتد.

_x000D_

        روايات و احاديثي که به بيان اين نشانه ها پرداخته، گاهي جزئيات آن رويداد را به تفصيل بيان کرده و چيزي از ويژگيهاي آن را ناگفته نگذاشته و هنگامي هم، با زبان رمز و اشاره سخن گفته که چيزي از آن براي ما مفهوم نيست؛ چرا که بايد در حد اجمال و اعجاز بماند تا روزي که آن نشانه تحقق يابد و معناي آن حديث روشن گردد.

_x000D_

تسلسل اين رخدادها همانند تسلسل طلوع خورشيد پس از غروب آن است تا سرانجام نشانه هاي بزرگي که در آستانه ظهور تحقق يافتني است انجام پذيرد. به هنگام وقوع آن حوادث، ديگر براي احدي جاي شک و ترديد باقي نمي ماند و هر آدم منصفي يقين پيدا مي کند که در  لحظه وقوع  آخرين نشانه، حضرت بقيه ا… (عجّل ا… تعالي فرجه شريف) ظهور مي فرمايند.

_x000D_

        نشانه هايي که در آستانه ظهور تحقق خواهد يافت، پنج نشانه است که به آنها علايم حتمي مي گويند، زيرا؛ در مورد آنها احتمال « بَداء (۱)» نيست و آنها به طور جزم و يقين واقع شدني است.

_x000D_

        اين نشانه ها از زبان اميرمؤمنان، امام باقر و امام صادق (عليهم السّلام) اين چنين نقل شده است:

_x000D_

حضرت علي ( عليه السّلام ) فرموده اند : «از نشانه هايي که بدون ترديد و به طور حتم پيش از قائم (عجّل ا… تعالي فرجه شريف) واقع خواهد شد: ۱. خروج سُفياني ۲. خسف سرزمين بيداء ۳. قتل نفس زکيّه ۴. نداي آسماني ۵. خروج يماني است.»

_x000D_

امام باقر (عليه السّلام) نيز فرموده اند : « نداي آسماني حتمي است، خروج سُفياني قطعي است، قتل نفس زکيّه حتمي است، کف دستي که در آسمان ظاهر خواهد شد حتمي است. »

_x000D_

        همچنين؛ امام صادق (عليه السّلام) فرموده اند: « پنج نشانه پيش از ظهور قائم ( عجّل ا… تعالي فرجه شريف ) هست: نداي آسماني، خروج يماني، خسف سرزمين بيداء، خروج سُفياني و قتل نفس زکيّه»

_x000D_

اينها پنج نشانه است که همه خيرها و برکتها را نويد مي دهد و در فاصله اي کوتاه و ظرف مدت چند ماه پشت سر هم واقع مي شود و براي احدي جاي شک و ترديد باقي نمي ماند، زيرا؛ فرج بزرگ و شکوهمندي را به دنبال دارد.

_x000D_

        امّا؛  ديگرِ  نشانه ها،  بلافاصله و در زماني نزديک واقع نمي شوند؛ حتّي، برخي از آنها در يک قرن هم اتفاق نمي افتند؛ بلکه در ضمن قرنهاي متمادي واقع مي شوند و به صورت دلايل روشني بر حقّانيّت اين خبرها ، يکي پس از ديگري تحقق مي پذيرند و از مجموع آنها نزديک شدن زمان ظهور قطعي مي شود، ولي؛ نه به آن صورتي که سال و ماه و روز آن مشخص شود.

_x000D_

امام صادق (عليه السّلام) در اين رابطه مي فرمايند: «خداي تبارک و تعالي براي شتاب بندگانش شتاب نمي کند، از جاي کندن يک کوه آسان تر است از ساقط کردن حکومتي که وقت سقوط آن نرسيده است.»

_x000D_

        ظهور حضرت بقيه ا… (عجّل ا… تعالي فرجه شريف) از طلوع خورشيد روشن تر خواهد بود، بانگ دعوت او از هر روزنه اي چون تابش نور وارد خواهد شد و به اعماق دل هر انساني راه خواهد يافت. هر انساني بدون اينکه نيازي به مبلّغ و مفسر داشته باشد، از اعماق دل خود يقين پيدا خواهد کرد که اين ندا، نداي روح بخش منجي انسانها، موعود توده ها، هدايتگر امتها، نابودکننده ستمها و گستراننده عدالتها، حضرت ولي عصر (عليه السّلام) مي باشد.

_x000D_

 

_x000D_


_x000D_

(۱). بَداء: آن علمي است که فقط در نزد پروردگار است و در خزانه غيبش محفوظ مي باشد؛ به نحوي که حتي پيامبران و فرشتگان هم از آن مطلع نيستند، لذا؛ وقتي خداوندِ عالم مشيّتش را بنابر مصالحي تغيير مي دهد، يعني؛

_x000D_

 

_x000D_

بَداء انجام شده است. به نص آيه ۳۹ سوره رعد: « خداوند هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مي کند و اصل کتاب [مشيّت] نزد اوست.»

_x000D_

پس اقرار به اينکه خدا هرچه را خواهد مقدم مي دارد و هرچه را بخواهد به تأخير مي اندازد و يا ثبت مي کند معني بَداء است و در اهميت بَداء همين بس که در رديف خداپرستي و توحيد ذکر شده است.

_x000D_

امام صادق (عليه السّلام) فرموده اند: « همانا خدا را دو علم است؛ ۱. علم نهفته و در خزانه که جزء او کسي نداند و بَداء از اين علم مي باشد. ۲. علمي که به ملائکه و رسولان و پيغمبرانش تعليم داده و از آنها به ما رسيده است. »  ( براي اطلاعات بيشتر به کتاب اصول کافي مبحث توحيد / باب بَداء مراجعه فرماييد. )

_x000D_

 

_x000D_

ميلاد با سعادت يگانه منجي عالم بشريت حضرت بقيه ا… الاعظم امام زمان (عجّل ا… تعالي فرجه شريف) را تبريک و تهنيت عرض مي نماييم.

_x000D_

 

_x000D_


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *